Menu

Welkom op onze website

Bouwplatform Vlaanderen heeft als doelstelling het bijeen brengen van kennis en middelen, teneinde doelmatig om te kunnen gaan met nieuwe aanbestedingsvormen, resultaatsgebonden opdrachten, duurzame en innovatieve bouwmethoden ...

zoals ondermeer:

  • werken in Bouwteam, PPS, DBM, DBFM, kadercontracten ...
  • inclusief het mogelijk aanleveren van het onroerend goed of zakelijk recht en de bijhorende project-financiering(en)
  • inclusief het mogelijk maken van het gebouw-ontwerp en het onderhoud en exploitatie van de gebouw(en)

© 2017. "Bouwplatform Vlaanderen"